Προκειμένου ο γιατρός σας να σχεδιάσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί αλλά και τα φυσιολογικά όργανα που πρέπει να προστατευτούν από την ακτινοβολία είναι απαραίτητο να κάνετε μία ειδική αξονική τομογραφία στην περιοχή που θα ακτινοβοληθείτε. Η αξονική αυτή δε γίνετε για διαγνωστικούς λόγους. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί ή όχι να κάνετε ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού.

Η διάρκεια της διαδικασίας είναι 30 - 45 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας είστε τοποθετημένος/η στην ίδια θέση που θα έχετε όταν θα κάνετε θεραπεία.

Αφού ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας σας βοηθήσει να ξαπλώσετε στη θέση θεραπείας θα σας ζητήσει να παραμείνετε ακίνητος/η καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ανάλογα με την περιοχή θεραπείας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ειδικές συσκευές ακινητοποίησης (π.χ. θερμοπλαστικές μάσκες, στρώματα με κενό αέρος κτλ).

Πριν γίνει η αξονική ο τεχνολόγος θα σχεδιάσει με μαρκαδόρο τρεις ή τέσσερις μικρές κουκίδες στο δέρμα σας (μία ή δύο μπροστά και δύο πλάγια) με βάση τα φωτεινά λέιζερ που διαθέτει ο αξονικός τομογράφος. Οι κουκίδες αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί με βάση αυτές, και με τη χρήση αντίστοιχων λέιζερ που υπάρχουν στο δωμάτιο θεραπείας, θα γίνετε η σωστή τοποθέτησή σας πριν από κάθε θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της αξονικής σας βλέπουμε και σας ακούμε όλη την ώρα, οπότε για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε απλά να μας καλέσετε.

Μετά το τέλος της αξονικής ο τεχνολόγος θα τραβήξει ορισμένες φωτογραφίες με εσάς στη θέση θεραπείας.