Η Διαδικασία

Ακριβώς όπως δεν περιμένετε να ωφεληθείτε από ένα φάρμακο τη στιγμή που καταπίνεται το χάπι, έτσι και η πλήρης δράση της ακτινοθεραπείας τυπικά εμφανίζεται μετά το πέρας της θεραπείας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η τακτική παρακολούθηση μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας είναι κρίσιμο κομμάτι των υπηρεσιών μας....

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους κρίκους της ακτινοθεραπευτικής αλυσίδας. Κάθε ασθενής συζητείται από όλους τους ακτινοθεραπευτές του τμήματος πριν ξεκινήσει θεραπεία, ενώ κάθε πτυχή της θεραπεί...

Οι ακτινοθεραπείες γίνονται σε δύο γραμμικούς επιταχυντές Varian ® τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητες για πολλαπλές ενέργειες ακτινοβόλησης, περιστροφικής (RapidArc) και δυναμικής ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης (IMRT), στερεοτακτικής ακτινοθεραπείες (SRS, SBRT), θεραπείας ηλεκτρονίων και 2D/3D απε...

Η προσομοίωση συνήθως πραγματοποιείται 1 - 2 ημέρες μετά από την αξονική τομογραφία σχεδιασμού και είναι μια διαδικασία που προσφέρει επιπλέον ασφάλεια στην αλυσίδα της ακτινοθεραπείας. Στο δωμάτιο της προσομοίωσης θα παραβρίσκονται ο γιατρός σας, ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας και ο ακτινοφυσικός που σχεδίασε...

Καθώς ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας έχει εξελιχθεί και έχει αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες, η ικανότητα ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου να θεραπεύει όλο και περισσότερους καρκίνους χωρίς να βλάπτει τους ασθενείς έχει βελτιωθεί. Μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας οφείλεται στη χρήση εξελιγμένων υπολογιστικ...

Προκειμένου ο γιατρός σας να σχεδιάσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί αλλά και τα φυσιολογικά όργανα που πρέπει να προστατευτούν από την ακτινοβολία είναι απαραίτητο να κάνετε μία ειδική αξονική τομογραφία στην περιοχή που θα ακτινοβοληθείτε. Η αξονική αυτή δε γίνετε για διαγνωστικούς λόγους. Ανάλογα...

Η παροχή ογκολογικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί τόσο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όσο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ακριβώς όπως ο καθένας που έχει ένα νυστέρι δεν είναι ένα παγκόσμιας κλάσης χειρουργός, έτσι και η διαθεσιμότητα του σύγχρονου εξοπλισμού είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί, για την εξασφ...