Skia

Όγκοι Εγκεφάλου

Όγκοι Εγκεφάλου
Γενικά

Arrow2Γενικά

Από την πρώτη σας επίσκεψη στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Metropolitan είστε το επίκεντρο μιας αφοσιωμένης ομάδας ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας ανάλογα με τη μοναδική σας περίπτωση. Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα εκτός από τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους περιλαμβάνει: τμήμα ιατρικής φυσικής, αποτελούμενο από ακτινοφυσικούς εξειδικευμένους στις τελευταίες τεχνολογίες της ακτινοθεραπείας, τεχνολόγους ακτινοθεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης, η ομάδα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες που εμπλέκονται στη θεραπεία του καρκίνου των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως οι νευροχειρουργοί, οι νευρολόγοικαι οι παθολόγοι ογκολόγοι αλλά και οι νευροακτινολόγοι και οι παθολογοανατόμοι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα λάβετε την πιο εξατομικευμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες. Η άρτια αυτή συνεργασία υπογραμμίζεται και ενδυναμώνεται από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ιατρικών ειδικοτήτων στα Ογκολογικά Συμβούλια του Νοσοκομείου.

Οι υπερσύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και οι ικανότητες ιατρών με εκπαίδευση σε κέντρα αναφοράς της Ευρώπης και των Η.Π.Α. εξασφαλίζουν τη στόχευση των όγκων με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ, χορηγώντας τη μέγιστη ποσότητα ακτινοβολίας με τις ελάχιστες βλάβες στα υγιή κύτταρα.

(για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τεχνολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου Metropolitan ΕΔΩ)

 

Η προσέγγισή μας

Arrow2Η προσέγγισή μας

Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy – 3D-CRT): πρόκειται για τεχνική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπεία χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκου-στόχου. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ακρίβεια στη στόχευση του όγκου και μειώνεται η δόση στους πέριξ υγιείς ιστούς σε σχέση με τις παλιότερες 2D ακτινοθεραπευτικές τεχνικές.

Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα μέσω της μελέτης ειδικών διαγραμμάτων που ονομάζονται Ιστογράμματα Δόσης – Όγκου (Dose Volume Histograms – DVH) να γνωρίζουμε την ακριβή δόση που λαμβάνει το κάθε ποσοστό του όγκου και των φυσιολογικών ιστών. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε το πλάνο ακτινοθεραπείας που προσφέρει τη βέλτιστη κάλυψη του στόχου και την ελάχιστη ακτινοβόληση των φυσιολογικών οργάνων. Συγκεκριμένα, προσέχουμε το πλάνο που θα επιλεγεί να σχετίζεται με ποσοστά ήπιων παρενεργειών μικρότερα από 10% και με ποσοστά σοβαρών παρενεργειών μικρότερα από 0.5%.

Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης

Arrow2Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης

Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy – IMRT): πρόκειται για έναν προηγμένο τύπο υψηλής ακρίβειας και στόχευσης ακτινοβολίας η οποία αποτελεί την επόμενη γενιά της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D-CRT) που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα.

Η IMRT , όπως φαίνεται στην εικόνα 4, βελτιώνει περεταίρω τη δυνατότητα προσαρμογής των υψηλών δόσεων της ακτινοβολίας στο σχήμα του όγκου και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ελάττωση της δόσης που λαμβάνουν οι φυσιολογικοί ιστοί.

Η IMRT επιτρέπει στους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους να χορηγήσουν επαρκείς δόσεις σε όγκους που βρίσκονται πολύ κοντά σε κρίσιμες δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως τα οπτικά νεύρα και το χίασμα, το στέλεχος κ.α. Χωρίς την IMRT αυτοί οι όγκοι δεν θα μπορούσαν να λάβουν την απαραίτητη δόση ακτινοβολίας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ίασης του/της ασθενούς.

Επίσης η IMRT, και ιδιαίτερα η πιο σύγχρονη μορφή της που είναι η περιστροφική ογκομετρική IMRT (Volumetric Modulated Arc Therapy), επιτυγχάνει πολύ καλύτερες κατανομές της δόσης σε απαιτητικά πλάνα θεραπείας όπως η ακτινοβόληση του νευράξονα , ενώ επιτρέπει την ελάττωση των παρενεργειών (π.χ. διαταραχές μνήμης) από την ακτινοβόληση του εγκεφάλου ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις, προστατεύοντας την περιοχή του ιππόκαμπου . Επίσης, είναι δυνατή η ακτινοβόληση των απεικονιστηκά εμφανών εγκεφαλικών μεταστάσεων με μεγαλύτερη δόση (περισσότερες πιθανότητες ελέγχου της νόσου) και του υπόλοιπου εγκέφαλου με μικρότερη προφυλακτική δόση (λιγότερες παρενέργειες) . Στο τμήμα μας χρησιμοποιούμαι την τελευταία τεχνολογία της Varian για τοξοειδή IMRT με την ονομασία RapidArc.

Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση

Arrow2Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση

Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση (Image Guided Radiotherapy – IGRT): Η IGRT είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του ασθενή στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας. Η απεικόνιση μπορεί να ειναι δυσδιάστατη (ExacTrack, Brainlab®, Εικόνα 7) ή τρισδιάστατη (αξονική τομογραφία – Cone Beam CT) (Εικόνα 8) και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια της ακτινοθεραπείας και να ελαττώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την τοποθέτηση του ασθενούς.

H IGRT αυξάνει την ακρίβεια της ακτινοθεραπείας ελαττώνοντας την πιθανότητα να υποδοσιαστεί ο όγκος ή να υπερδοσιαστούν οι φυσιολογικοί ιστοί. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα απαραίτητα περιθώρια που βάζουμε γύρω από τον όγκο  προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αβεβαιότητες της θεραπείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να μικρύνουμε το μέγεθος των πεδίων ακτινοβολίας και κατά συνέπεια να ακτινοβολούμε λιγότερους φυσιολογικούς ιστούς και να έχουμε λιγότερες παρενέργειες.

Τέλος, η μεγάλη ακρίβεια και τα μικρότερα περιθώρια ασφαλείας μας δίνουν τη δυνατότητα να χορηγούμε, όταν χρειάζεται, μεγάλες ημερήσιες δόσεις ακτινοβολίας χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση τοξικότητας. Οι μεγάλες ημερήσιες δόσεις είναι το χαρακτηριστικό σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών όπως η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS – Stereotactic Radiosurgery)

 

Θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)

Arrow2Θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS): είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου.

Η SRS έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

1. Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά).

2. Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου-στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών

3. Χορήγηση πολύ μεγάλης ημερήσιας δόσης ακτινοβολίας. Η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 1 έως 5 συνεδρίες, αν και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνεδρίες, π.χ. σε όγκους με μεγάλο μέγεθος ή σε περιπτώσεις επανακτινοβόλησης. (Fractionated Stereotactic Radiotherapy – FSRΤ)

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις είναι μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

 1. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου:
  • Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου (<4 εκ.) – για τη χορήγηση δόσης ενίσχυσης (boost) ή θεραπεία διάσωσης σε υποτροπή (αστροκύττωμα, Γλοίωμα, Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, Ολιγοδενδρογλοίωμα)
  • Εγκεφαλικές μεταστάσεις
  • Ακουστικό νευρίνωμα
  • Μηνιγγίωμα
  • Αδένωμα υπόφυσης (υποτροπή ή υπολειμματικό)
  • Οφθαλμικοί όγκοι
  • Όγκοι της βάσης του κρανίου
  • Αιμαγγειώματα
  • Κρανιοφαρυγγιώματα
 2. Αγγειακές ανωμαλίες:
  • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
 3. Λειτουργικές ανωμαλίες:
  • Νευραλγία τριδύμου
  • Επιληψία
  • Νόσος του Parkinson
MRI Spectroscopy & Perfusion

Arrow2MRI Spectroscopy & Perfusion

Δυνατότητα σύντηξης (fusion) των εικόνων της αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού με εικόνες μαγνητικής τομογραφίας (MRI), μαγνητικής φασματοσκοπίας και δυναμικής αιμάτωσης (MRI Spectroscopy & Perfusion): Με αυτόν τον τρόπο ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με μεγάλη ακρίβεια όγκο, αλλά και φυσιολογικά όργανα που διακρίνονται καλύτερα στην MRI, όπως το οπτικό χίασμα, η οπτική ταινία, το στέλεχος κ.α. Επίσης, η μαγνητική φασματοσκοπία επιτρέπει τον καλύτερο εντοπισμό υποτροπών σε προακτινοβολημένες ή χειρουργημένες περιοχές του εγκεφάλου. Τέλος η ψηφιακή ή/και η μαγνητική αγγειογραφία είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό αγγειακών ανωμαλιών του ΚΝΣ όπως για παράδειγμα οι ατηριοφλεφώδεις δυσπλασίες (AVM).

Σχετικές Κλινικές Πληροφορίες

Arrow2Σχετικές Κλινικές Πληροφορίες

Κατά τα διεθνή πρότυπα, το τμήμα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Νευρολογική και Νευροχειρουργική Κλινική, όπως επίσης με τις Κλινικές Χειρουργικής, Παθολογίας Ογκολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του θεραπευτηρίου μας. Για την εξατομικευμένη επίτευξη του βέλτιστου διαγνωστικού και θεραπευτικού αποτελέσματος του κάθε ασθενούς, οι απεικονιστικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις εξετάσεις που εκτελούνται στο τμήμα μας, εμπλουτίζονται με τις σχετικές κλινικές πληροφορίες στα εβδομαδιαία Ογκολογικά και Νευροχειρουργικά Συμβούλια.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Το METROPOLITAN HOSPITAL είναι πιστοποιημένο μέλος του Temos No GR0050AUG2013

VIEW CERTIFICATE

Επικοινωνία

 • Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1,
  18547,Ν. Φάληρο
  Γραφεία (Αρ. 4, 5 & 2) στο ισόγειο του νέου κτηρίου
 • Τηλ. 210 480 7161
 • Fax. 210 480 7117
 • email: info@athensradiotherapy.gr

Στο χάρτη

Copyright ©2019 All Rights Reserved.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ